Quy ước sử dụng

[Quan trọng] Trước khi đăng kí hội viên, quý khách vui lòng đọc kĩ những quy ước dưới đây.

Quy ước quy định về quyền và nghĩa vụ của quý khách khi sử dụng dịch vụ này.
Khi quý khách kích chọn mục "Đồng ý, chuyển sang phần đăng kí hội viên" là quý khách đã đồng ý với những điều khoản quy định trong bản quy ước này.